ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ EXCEL 2010

$1.99
Add to Cart
ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ EXCEL 2010

greek-flag

  • ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ
  • ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ
  • ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
  • ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
  • ΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

 

Translated By Stelios Tserkezis

Απόδοση στα ελληνικά Στέλιος Τσερκέζης

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ

DATE, DATEVALUE, DAY, DAYS360, EDATE, EOMONTH, HOUR, MINUTE, MONTH, NETWORKDAYS, NETWORKDAYS.INTL, NOW, SECOND, TIME, TIMEVALUE, TODAY, WEEKDAY, WEEKNUM, WORKDAY, WORKDAY.INTL, YEAR, YEARFRAC

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

BAHTTEXT, CHAR, CLEAN, CODE, CONCATENATE, DOLLAR, EXACT, FIND, FIXED, LEFT, LEN, LOWER, MID, PROPER, REPLACE, REPT, RIGHT, SEARCH, SUBSTITUTE, T, TEXT, TRIM, UPPER, VALUE

ΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

AND, FALSE, IF, IFERROR, NOT, OR, TRUE

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ADDRESS, AREAS, CHOOSE, COLUMN, COLUMNS, HLOOKUP, HYPERLINK, INDEX, INDIRECT, LOOKUP, MATCH, OFFSET, ROW, ROWS, RTD, TRANSPOSE, VLOOKUP

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ

ABS, ACOS, ACOSH, AGGREGATE, ASIN, ASINH, ATAN, ATAN2, ATANH, CEILING, CEILING.PRECISE, COMBIN, COS, COSH, DEGREES, EVEN, EXP, FACT, FACTDOUBLE, FLOOR, FLOOR.PRECISE, GCD, INT, LCM, LN, LOG, LOG10, MDETERM, MINVERSE, MMULT, MOD, MROUND, MULTINOMIAL, ODD, PI, POWER, PRODUCT, QUOTIENT, RADIANS, RAND, RANDBETWEEN, ROMAN, ROUND, ROUNDDOWN, ROUNDUP, SERIESSUM, SIGN, SIN, SINH, SQRT, SQRTPI, SUBTOTAL, SUM, SUMIF, SUMIFS, SUMPRODUCT, SUMSQ, SUMX2MY2, SUMX2PY2, SUMXMY2, TAN, TANH, TRUNC

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ EXCEL 2010 λεπτομέρεια

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ EXCEL 2010 λεπτομέρεια - Excel 2010 Functions 1 Greek Detail

 

Subscribe Scroll to Top